Úvod k povídkám:
Tyto povídky vznikaly jako úvodní prology pro navození atmosféry našich celotáborových her, někdy jeko deníky nás prováděly celým táborem... Jak byly kdysi napsány, tak jsou zde i dnes prezentovány..

Prófa
(...pachatel těchto dílek...)